Tutaj jesteś

Jak reagować na przemoc wobec dzieci?

19 grudnia 2019 Dziecko


Wielu ludzi było świadkami sytuacji, w których dziecko było maltretowane. Co ważne, małoletni nie zawsze doświadczają przykrych sytuacji ze strony rówieśników – oprawcami mogą być również ich najbliżsi, na przykład rodzice. Dotyczy to w szczególności rodzin dysfunkcyjnych, gdzie spożywane są ogromne ilości alkoholu. Nie zawsze jednak wiadomo, jak reagować na przemoc wobec dzieci w sposób właściwy. Należy mieć na uwadze, iż wskutek donosu na policję rodzicom mogą zostać odebrane ich prawa, wskutek czego dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej. Nie jest to z pewnością korzystna sytuacja, dlatego warto uprzednio wykorzystać kilka innych możliwości. Jeżeli nie odniosą one skutku, zawiadomienie policji o wykrytych uchybieniach będzie w pełni zasadne.

Rozmowa

W pierwszej kolejności warto porozmawiać z samymi rodzicami dziecka. Może się okazać, iż znajdują się oni w przejściowej sytuacji trudnej, która budzi dużo emocji. Jeżeli źródło problemów zostanie usunięte, wysoce prawdopodobne jest, iż rodzina będzie funkcjonowała w sposób poprawny. Jeżeli tak się jednak nie dzieje, warto zapytać sąsiadów o częstotliwość nieprzyjemnych sytuacji, jakie obserwują wśród dzieci. Jeżeli zdarzają się one nagminnie, dobrym rozwiązaniem jest powiadomienie opieki społecznej. Instytucja ta sprawuje pieczę nad wieloma rodzinami i monitoruje ich bieżącą sytuacją. Co ważne, pracownicy takich placówek upoważnieni są do podejmowania działań w terenie, dzięki czemu mają możliwość realnego wpływu na sytuację w danym domu. Nie bez znaczenia pozostaje tutaj możliwość zlecenia wywiadu kuratorskiego. Taka osoba przeprowadza wówczas badanie wśród okolicznych mieszkańców i sprawdza, czy dana rodzina postrzegana jest jako dysfunkcyjna.

Niebieska Karta

Jeżeli wskazane wyżej działania nie pomogły, należy jak najszybciej zawiadomić policję. Istnieje specjalna procedura o nazwie Niebieska Karta. Zakładana jest ona dla wszystkich osób, które dopuściły się przemocy domowej. Jednocześnie na sprawcę takich czynów nakładane są liczne obowiązki, takie jak konieczność stawiania się na komisariat policji w określonych odstępach czasu. W sytuacji, gdy okaże się, że dysfunkcja wynika z choroby alkoholowej jednego z członków rodziny, możliwe jest skierowanie go na przymusowe leczenie odwykowe. W takiej sytuacji opieka społeczna składa umotywowany wniosek w właściwym miejscowo sądzie. Na podstawie danych zebranych w ramach procedury Niebieskiej Karty, jak i wywiadu kuratorskiego, sędzia wydaje postanowienie w przedmiocie skierowania na leczenie odwykowe.

Redakcja tulanki.pl

Nasi redaktorzy na blogu to zespół doświadczonych rodziców oraz specjalistów w dziedzinie parentingu, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i poradami z rodzicami z całego świata. Każdy z naszych redaktorów jest zaangażowany w tworzenie treści, które są pomocne, inspirujące i dające wsparcie rodzicom w codziennym życiu. Posiadamy różnorodne doświadczenia i kompetencje, aby dostarczyć artykuły na temat rozwoju dziecka, zdrowia, wychowania oraz praktycznych porad dotyczących życia rodzinnego.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Pierwsze kolorowanki w życiu dziecka