tulanki.pl

Blog o parentingu, dzieciach oraz o sprawach domowych.

DzieckoParenting

Czy posyłać dziecko do żłobka?

Czy posyłać dziecko do żłobka?

Rodzina i dzieci to wartości, które należy szanować i o które należy dbać. Niestety, czasami obciążeni jesteśmy różnymi obowiązkami, jak np praca i inne zobowiązania, które musimy pogodzić z rolą rodzica.
Małe dziecko to radość, ale także obowiązki, które rodzice muszą pogodzić z pracą zawodową. Powrót mamy do pracy po narodzinach dziecka to sytuacja trudna i stresująca.

Bo oto mamy wybrać, czy posyłać dziecko do żłobka, czy może zdecydować się na opiekunkę?

Kiedyś, gdy rodziny były wielopokoleniowe, zawsze znalazł się ktoś bliski, kto mógł wspomóc rodziców w opiece nad dzieckiem. Dziś większość rodziców jest skazanych na samych siebie.
Mając wybór pomiędzy żłobkiem a opiekunką musimy rozważyć jaki rodzaj opieki będzie dla nas odpowiedni. Musimy wziąć pod uwagę to, w jakich godzinach dziecko będzie potrzebowało opieki i jakie mamy oczekiwania związane z opieką nad naszym dzieckiem.
Żłobki były niegdyś owiane złą sławą. Krążyły opowieści o tym, że żłobki to wylęgarnia chorób, pasożytów, że dzieci są pozostawione same sobie i że opiekunki nie mają kwalifikacji. Te czasy dawno minęły. Obecnie żłobki to placówki dobrze przygotowane do swych zadań. Personel żłobków to osoby wykształcone i kompetentne. Wpływa na to większa świadomość rodziców, jak również przepisy dotyczące tego typu placówek.

Żłobki zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój

W wielu placówkach prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak rytmika, zajęcia plastyczne oraz nauka języków obcych. Oczywiście wszystkie te zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dzieci.
Dzieci chodzące do żłobka są samodzielniejsze niż inne dzieci w podobnym wieku. Opiekunki żłobkowe dbają o to, by dziecko próbowało samo jeść, uczą samodzielnego ubierania się oraz rozbierania. Dzieci w żłobku mają zajęcia, które wspomagają rozwój mowy.
Dzieci, które jeszcze używają pieluch, szybciej uczą się komunikowania swoich potrzeb fizjologicznych. Obserwując inne dzieci, naśladują je i uczą się od nich.
Przebywanie w grupie rówieśniczej bardzo dobrze wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka. Dzieci uczą się kontaktów interpersonalnych, poprzez konflikty i ich rozwiązywanie wspomagane przez opiekunki nabierają umiejętności społecznych. Grupa rówieśnicza przyspiesza rozwój dzieci poprzez konfrontację.
Wspólna zabawa i spędzanie czasu z innymi dziećmi są szkołą życia. Uczą asertywności, pewności siebie oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami konfliktowymi, których nie sposób uniknąć.
Czy posyłać dziecko do żłobka? Jeśli nie mamy możliwości sami zapewnić dziecku opieki przez cały dzień, żłobek to bardzo dobry wybór.

Udostępnij